About me

…Tôi đã nhìn sâu vào đôi mắt người, người có biết chăng…?

Advertisements